تبلیغات
دو ستاره فراموش نشدنی اسمان موزیک پاپ ایران - فرشته ی نجات


دو ستاره فراموش نشدنی اسمان موزیک پاپ ایران

welcome to kamran hooman fans web

فرشته ی نجات

تو فرشته ای هستی که در جاده ی زندگی در مقابل من فرود امدی.

این جمله ی من است. جمله ای که در هنگام ناراحتی هایم با خود میگویم.

تو دلم را میشکنی اما من با این جمله خود را ارام میکنم و با این کار جانی دوباره از خدا قرض میگیرم.

سرم را رو به اسمان بلند میکنم و به ستاره ای که در پرده ی سیاه شب خودنمایی می کند مینگرم.

با خود میگویم کاش می توانستم بچینمش و با شوقی از عشق ان را به تو هدیه کنم.

وای.....خدای من.تو را میبینم که از همان ستاره در مقابل من فرود می ایی

جمله ای که سالها با ان ارام میگرفتم به حقیقت پیوست.

اشکی از گونه هایم سرازیر میشود.

-چرا قلبم را شکستی؟چرا حالا مدی؟

بعد از پرسیدن این سوال از تو  در چشمانم خیره میمانی و لبخندی زیبا مبزنی.

باز از تو میپرسم.

-من تر را میخواستم که به تو تکیه کنم میخواستم تو مرا از این تنهایی نجات دهی

ولی تو......

چشمانت را میبندی و اشکی مروارید مانند از چشمانت سرازیر میشود.

-تو چرا گریه میکنی ؟خواهش میکنم تحمل اشک های تو ندارم

حال به تو التماس میکنم نمیدانم این اشک هایت برای چیست؟!

پشیمانی یا قرار است اتفاقی بیفتد که انقدر غمگینی!

منو ببخش

از من طلب بخشش میکنی؟!

احساس خوبی دارم

احساس میکنم نیرویی مرا به سمت خدا میبرد...

ان شب من تا ابد خوابیدم و فهمیدم اشک های تو برای چه بود

نویسندشم دختر دایی گلم ترنم جونه

مرسی ترنم جونم

دوستتان دارم ای فرشته های اسمانی

 [ چهارشنبه 15 شهریور 1391 ] [ 10:12 ] [ شبنم ] نظرات      قالب ساز آنلاین